Prof. Dr. DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM

T: (0282) 250

M dcyildirim@nku.edu.tr

W dcyildirim.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Teorisi
Doktora
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2007-2011
Tez: Avrupa Parasal Birliği’nin Makroekonomik Performans Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2005-2007
Tez: Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizmasının Döviz Kuru Kanalı: Var Modeli Analizi (2007)
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları: 2000-2005
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Çakar N., Gedikli A., Erdoğan S., Yıldırım D., A comparative analysis of the relationship between innovation and transport sector carbon emissions in developed and developing Mediterranean countries , Environmental Science and Pollution Research, 2021.
Özgün Makale SSCI
2. Çakar N., Gedikli A., Erdoğan S., Yıldırım D. ., Exploring the nexus between human capital and environmental degradation: The case of EU countries , Journal of Environmental Management , 2021.
Özgün Makale SSCI
3. Esen Ö. ., Yıldırım D. Ç. ., Yıldırım S., Pollute less or tax more? Asymmetries in the EU environmental taxes–Ecological balance nexus , Environmental Impact Assessment Review, 2021.
Özgün Makale SSCI
4. Yıldırım S., Yıldırım D., Aydın K., Erdoğan F., Regime-dependent effect of tourism on carbon emissions in the Mediterranean countries , Environmental Science and Pollution Research, 2021.
Özgün Makale SSCI
5. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., DIBOOGLU S., Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in the US: A Markov-Switching VAR analysis, Energy Environment, 2021.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
6. Yıldırım D., Yıldırım S., Erdoğan S., Demirtaş I., Couto G., Castanho R. ., Time-Varying Convergences of Environmental Footprint Levels between European Countries , Energies , 2021.
Özgün Makale SSCI
7. DIBOOGLU S., ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Financial conditions and monetary policy in the US, Economic Systems, 2020.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
8. YILDIRIM S., GEDİKLİ A., ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Natural resources rents-financial development nexus: Evidence from sixteen developing countries, RESOURCES POLICY, vol. 68, 2020.
Özgün Makale SSCI
9. YILDIRIM D. Ç., KIRCI B., Uluslararası Aktarım Kanalı Bağlamında Geleneksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası Stratejileri Üzerine Bir Karşılaştırma, Sosyoekonomi, pp. 141-155, 2020.
Özgün Makale ESCI Erişim Linki
10. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., ERDOĞAN S., KANTARCI T., Innovation—Unemployment Nexus: The case of EU countries, International Journal of Finance Economics, 2020.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
11. ERDOĞAN S., YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., The effects of innovation on sectoral carbon emissions: Evidence from G20 countries, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 2020.
Özgün Makale SSCI
12. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., ESEN Ö., Time-varying volatility spillovers between oil prices and precious metal prices, RESOURCES POLICY, 2020.
Özgün Makale SSCI
13. ERDOĞAN S., GEDİKLİ A., YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., YILMAZ GENÇ S., HAYKIR HOBİKOĞLU E., ERDOĞAN F., An Investigation of Participation Banking Performance in Turkey From Costumer Perspective: The Case of Kocaeli Province, Bilimname, vol. 2020, pp. 1095-1127, 2020.
Özgün Makale ESCI
14. ESEN Ö., YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., Threshold effects of economic growth on water stress in the Eurozone, Environmental Science and Pollution Research, 2020.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
15. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., Natural resource abundance, financial development and economic growth: An investigation on Next-11 countries, RESOURCES POLICY, vol. 65, 2020.
Özgün Makale SSCI
16. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., Relationship Between Oil Revenues and Education in Gulf Cooperation Council Countries, International Journal of Energy Economics and Policy, vol. 10, 2020.
Özgün Makale Scopus
17. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., Çalışkan H., The influence of health on economic growth from the perspective of sustainable development: a case of OECD countries, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 16, 2020.
Özgün Makale ESCI, Scopus
18. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., TOSUNER Ö., Okun Yasasının Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Bulgular, Maliye Dergisi, vol. 177, 2019.
Özgün Makale ESCI
19. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., INVESTIGATION OF CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND CO2 EMISSIONS: THE CASE OF BRICS – T COUNTRIES, International Journal of Energy Economics and Policy, vol. 9, pp. 430-438, 2019.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
20. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., DEMİRTAŞ I., Investigating energy consumption and economic growth for BRICS-T countries, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, vol. 16, pp. 184-195, 2019.
Özgün Makale ESCI Erişim Linki
21. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., çoltu s., ASEAN Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğine İlişkin Bir Analiz, BALKAN SOSYAL BILIMLER DERGISI, vol. 8, pp. 179-186, 2019.
Özgün Makale
22. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., The Relationship Between CO2 Emissions and Health Indicators: The Case 0f Turkey, Econometrics Letters, vol. 6, pp. 28-39, 2019.
Özgün Makale Econlit
23. YILDIRIM D. Ç., ARUN K., EFFECTS OF ECONOMIC CLUSTERS, FDI AND RD ON INNOVATION: DEVELOPING COUNTRIESIN EUROPEAN MONETARY UNION EXAMPLE, INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION, vol. 7, pp. 236-251, 2019.
Özgün Makale ESCI Erişim Linki
24. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, pp. 590-607, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
25. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., YILDIRIM S., THE INFLUENCE OF MONETARY POLICY ON HOUSING MARKET: EVIDENCES FROM TURKEY, Eurasian Econometrics, Statistics Emprical Economics Journal, vol. 14, pp. 146-163, 2019.
Özgün Makale
26. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., ÇEVİK E. İ., Regime-Dependent Effect of Crude Oil Price on BRICS Stock Markets, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 54, pp. 1706-1719, 2018.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
27. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., Para Politikası Tercihleri İle İşsizlik Oranları Arasındaki İlişki, Ege Akademik Bakış, vol. 18, pp. 31-46, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
28. YILDIRIM D. Ç., KANTARCI T., Araştırma Geliştirme Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Panel Vari Analizi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 661-670, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
29. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., YILDIRIM S., can h., The effect of the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) on industrial production in Turkey, International Journal of Energy Sector Management, vol. 11, pp. 404-415, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
30. ARUN K., YILDIRIM D. Ç., Effects of foreign direct investment on intellectual property, patents and RD, Queen Mary Journal of Intellectual Property, vol. 7, pp. 226-241, 2017.
Özgün Makale SSCI
31. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları, Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol. 54, pp. 41-52, 2017.
Özgün Makale Asos, EconLit, ProQuest ve ULAKBİM
32. YILDIRIM D. Ç., TUNA B., Avrupa Parasal Birliği’nde Borç Krizi Ve Mali Sürdürülebilirlik: Ekonometrik Bir Analiz, Sosyal Bilimler Metinleri, 2017.
Özgün Makale ProQuest, Index Copernicus, ASOS
33. YILDIRIM D. Ç., MİRASEDOĞLU M. U., Aktarım Mekanizmasının Hisse Senedi Fiyatları Kanalının Etkinliğine İlişkin Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi, vol. 16, pp. 105-125, 2015.
Özgün Makale TÜBİTAKULAKBİM, Sosyal Bilimler Veri Tabanı, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Ebscohost, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ)
34. YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., GEDİKLİ A., Financial Problems of Small and Medium Sized Enterprises in Turkey, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 5, pp. 27-37, 2015.
Özgün Makale RePEc, Australian Research Council, UlrichWeb, Cabells Directories, ProQuest, Index Copernicus, EBSCO, The University of North Carolina, GREENSBORO, Brown University Library, Z. SMITH REYNOLDS LIBRARY, E-Resources Subject Access, Shanghai Jaio Tong University, Gale | Cengage Learning
35. YILDIZ H., YILDIRIM D. Ç., The Effects Of 2008 Crisis On The Financial Sustainability In Eurozone A Comparison Of Pre And Post Crisis Period, Global Journal Of Advanced Research, vol. 2, pp. 1046-1057, 2015.
Özgün Makale ProQuest´s , Ulrichsweb, CiteSeerX, EBSCO Publishing, The Astrophysics Data System, ScientificCommons, WorldCat, DOAJ, Google Scholar, Informatics, NASA ADS (Harvard Univ.)
36. YUMUŞAK İ. G., YILDIRIM D. Ç., YILDIZ A., The Relationship Between Woman Education And Health, Humanities and Social Sciences Review, vol. 4, pp. 327-339, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
37. YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., The Effects Of FDI On Human Capital Stock In Central Asian Turkic Republics, Eurasian Journal of Business and Economics, vol. 7, pp. 51-60, 2014.
Özgün Makale Econlit / Journal Of Economic Literature (Aea), Cabell´s Directory Of Publishing Opportunities In Economics & Finance, Accounting, Management And Marketing, Ulrich´s Periodicals Directory, Index Copernicus, Doaj, Asos Index, Arastirmax, Ebsco
38. YILDIZ H., YILDIRIM D. Ç., An Empirical Study On Fiscal Sustainability In Eurozone, Serbian Journal of Management, vol. 9, pp. 59-70, 2014.
Özgün Makale SCOPUS, EBSCO Publishing, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information VINITI, Kobson, DOI Serbia, DOAJ
39. YILDIRIM D. Ç., Ekonomik Entegrasyon Eğitime Erişim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol. 9, pp. 101-113, 2014.
Özgün Makale Ebsco Host, Index Copernıcus Internatıonal, Asos, Arastırmax, Akademik Dizin
40. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., TheRelationship between the Budget Deficit and Current Account Deficit in Turkey, EMAJ: Emerging Markets Journal, vol. 3, pp. 80-86, 2014.
Özgün Makale : PKP, Open Archives Registry, UIUC OIA registry, OAIster, Ulrich’s, EBSCO, WorldCat (OCLC), DOAJ, Cabell´s Directory
41. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Orta Asya Türk CumhuriyetlerindeDış Ticaret İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol. 50, pp. 41-50, 2013.
Özgün Makale Index Copernicus
42. YILDIRIM D. Ç., The Effectiveness Of The Credit Channel In The Eurozone, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 6, pp. 1251-1264, 2013.
Özgün Makale MLA, EBSCO
43. YILDIRIM D. Ç., The Effects Of European Monetary Union On Macroeconomic Performance Alternatives Turkish Journal of International Relations, Alternatives: Turkish Journal of International Relations, vol. 11, pp. 26-47, 2012.
Özgün Makale Current Contents of Periodicals on the Middle East, OCLC Public Affairs Information Service, CSA Worldwide Political Science Abstracts, Academic Search Premier, Index Islamicus, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Linguistics& Language Behavior Abstracts, CIAO (Columbia International Affairs Index), EBSCO Electronic Journals Service, DOAJ
44. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., The Relationship Between Gender Inequality in Education and Health Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği Sağlık İlişkisi, Educational Sciences: Theory & Practice, vol. 4, pp. 1853-1866, 2012.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
45. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GÜNEŞ H., Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Makroekonomik Performans Üzerinde Etkili midir, Maliye Dergisi, vol. 159, pp. 103-118, 2010.
Özgün Makale EconLit
46. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Is There an Interest Rate Channel for Monetary Policy in Turkey, METU Studies in Development, vol. 37, pp. 247-266, 2010.
Özgün Makale Index of Economic Articles in Journals and Collective Volumes and EconLit, AEA, WebEc-TheList of Economics Journals, EBSCO-Host, Middle East Journal ve UNESCO´s World List of Social Science Periodicals Erişim Linki
47. TARI R., YILDIRIM D. Ç., Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi Türkiye İçin Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol. 16, pp. 95-106, 2009.
Özgün Makale EconLit Erişim Linki
48. YUMUŞAK İ. G., YILDIRIM D. Ç., Sağlık Harcamaları İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol. 4, pp. 57-69, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
49. ORHAN A., YILDIRIM D. Ç., The Effect Of Central Banks Independence On Growth Volatility A Pooled Regression Analysis, Serbian Journal of Management, vol. 4, pp. 157-169, 2009.
Özgün Makale SCIndeks Erişim Linki
50. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Türkiye de Eğitim İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol. 4, pp. 11-22, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., Parasal Aktarım Mekanizması Konut Fiyatları Kanalı Üzerine Ampirik Bir Analiz, Sosyal Bilimler Arastırma Dergisi:SBArD, ss. 19-32, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Türkiye de Faiz Kanalı ile Parasal Aktarım Mekanizması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 4, ss. 57-72, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Türkiye de Döviz Kuru Kanalının İşleyişi VAR Modeli ile Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt 39, ss. 95-108, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., Advanced Integrated Approaches to Environmental Economics and Policy: Emerging Research and Opportunities, Bölüm: Achieving Sustainable Development Through a Green Economy Approach, Yayın Yeri: IGI GLOBAL Pub., Editör: Sebastiano Patti and Giampiero Trizzino, 2020.
Bilimsel Kitap
2. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., Advanced IntegratedApproaches toEnvironmental Economicsand Policy:Emerging Research andOpportunities, Bölüm: Achieving SustainableDevelopment Through aGreen Economy Approach, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Sebastiano Patti, Giampiero Trizzino, 2020.
Bilimsel Kitap
3. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., çoltu s., Handbook of Research on Women in Management and the Global Labor Market, Bölüm: The Role of Education in Women’s Career Life in Emerging Economies: The Role of Education for Women’xxs Career: A Case of Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Elisabeth T. Pereira and Paola Paoloni, 2019.
Bilimsel Kitap
4. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., İslami Düşünce Ekseninde İktisadi-Mali-Politik Meseleler, Bölüm: İslami Bankacılık Sistemine Genel Bir Bakış, Yayın Yeri: Ekin basım yayın dağıtım, Editör: ilhan eroğlu, seekan kekevi,yusuf temur, 2018.
Bilimsel Kitap
5. YILDIRIM D. Ç., PARA BANKACILIK ve FİNANSAL SİSTEM, Bölüm: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FAİZ ORANI, Yayın Yeri: EKİN, Editör: Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM, Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK, 2018.
Bilimsel Kitap
6. YILDIRIM D. Ç., MİRASEDOĞLU M. U., PARA BANKACILIK ve FİNANSAL SİSTEM, Bölüm: BEŞİNCİ BÖLÜM MERKEZ BANKACILIĞI, Yayın Yeri: EKİN, Editör: Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM VE Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK, 2018.
Bilimsel Kitap
7. YILDIRIM D. Ç., PARA BANKACILIK ve FİNANSAL SİSTEM, Bölüm: BİRİNCİ BÖLÜM PARA, Yayın Yeri: EKİN, Editör: DOÇ.DR. DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM, DOÇ.DR. EMRAH İSMAİL ÇEVİK, 2018.
Bilimsel Kitap
8. YILDIRIM D. Ç., KANTARCI T., PARA-KREDİ VE KUR POLİTİKALARI, Bölüm: 1950-1960 LİBERAL DÖNEM PARA VE KUR POLİTİKALARI, Yayın Yeri: EKİN, Editör: İLHAN EROĞLU, BAKİ DEMİREL VE TOLGA DAĞLAROĞLU, 2018.
Bilimsel Kitap
9. NİŞANCI E., YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., SIRIM V., Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Bölüm: Indonesia, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: S.Özdemir, S.Erdoğan,A.Gedikli, 2017.
Bilimsel Kitap
10. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, Bölüm: Sustainable Consumption Trends in the World in the Context of Green Economy and Sustainability, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: M. Mustafa Erdoğdu, Thankom Arun and Imran Habib Ahmad, 2016.
Bilimsel Kitap
11. YILDIRIM D. Ç., Yönetim ve Organizasyon Kuramları, Bölüm: Beklenti Kuramı, Yayın Yeri: Nobel, Editör: Mustafa Polat ve Korhan Arun, 2016.
Kitap Tercümesi
12. GEDİKLİ A., ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Bölüm: After The Global Crisis, Is It Globalization or Globalonelization?, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu, 2015.
Bilimsel Kitap
13. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., GEDİKLİ A., Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Bölüm: Fiscal Harmonization or Fiscal Union in Eurozone?, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., İKTİSADİ, TEKNİK VE STRATEJİ BOYUTLARI İLETÜRKİYE’xxDEENERJİ SORUNSALI, Bölüm: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAPSAMINDATÜRKİYE’NİN ENERJİ KAYNAKLARI PROFİLİ, Yayın Yeri: ekin, Editör: Doç. Dr. Seda H. BOSTANCI, Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM, Prof. Dr. Ensar NİŞANCI, 2019.
Bilimsel Kitap
2. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., Katılım Bankacılığı AçısındanGelişmekte OlanÜlke Deneyimleri, Bölüm: BAHREYN’DE İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, 2018.
Bilimsel Kitap
3. İÇÖZ A., YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., PARA BANKACILIK ve FİNANSAL SİSTEM, Bölüm: BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR YÖNETİMİ, Yayın Yeri: Ekin basım Yayın Dağıtım, 2018.
Ders Kitabı
4. YILDIRIM D. Ç., Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Bölüm: Para Politikası Uygulamaları, Yayın Yeri: Umuttepe, Editör: S.Erdoğan ve A.Gedikli, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., diboğlu p., SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÖRNEĞ, INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS (07.12.2019-08.12.2019).
Tam metin bildiri
2. YILDIRIM D. Ç., GÜLEN M. İ., KARBONDİOKSİT EMİSYONU, FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÖRNEĞİ, INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS (06.12.2019-07.12.2019).
Tam metin bildiri
3. YILDIRIM S., GEDİKLİ A., ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., DOĞAL KAYNAKLARIN FİNANSAL GELİŞME ÜZERİNE ETKİSİ:EKONOMETRİK BİR ARAŞTIRMA, International Congress of Energy, Economy and Security (08.11.2019-10.11.2019).
Tam metin bildiri
4. YILDIRIM D. Ç., YORULMAZ H., ENERJİ TÜKETİMİ VE BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ, International Congress of Energy, Economy and Security (08.11.2019-10.11.2019).
Tam metin bildiri
5. ERDOĞAN S., YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., G20 ÜLKELERİNDE İNNOVASYON VE CO 2 EMİSYONU, ENSCON’19 – Autumn (08.11.2019-10.11.2019).
Tam metin bildiri
6. ESEN Ö., YILDIRIM D. Ç., The Triple Deficits Phenomenon in Turkey: Real or Illusory?, International Congress of Management, Economy and Policy (02.11.2019-03.11.2019).
Tam metin bildiri
7. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., DİBOĞLU P., SUKUK PİYASASI GELİŞİMİ EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDİYOR MU?, INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS (27.04.2019-28.04.2019).
Tam metin bildiri
8. YILDIRIM D. Ç., KANTARCI T., KIRCI B., ASEAN ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİ: YAPISAL KIRILMALI PANEL VERİ YAKLAŞIMI, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (20.04.2019-21.04.2019).
Tam metin bildiri
9. YILDIRIM D. Ç., KANTARCI T., TEKİRDAĞ’DA İÇ GÖÇ, International Congress of Management, Economy and Policy (20.04.2019-21.04.2019).
Tam metin bildiri
10. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL KİRLİLİĞİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, International Congress of Management, Economy and Policy (20.04.2019-21.04.2019).
Tam metin bildiri
11. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., kantarcı t., İnovasyon İşsizlik İlişkisi: AB Ülkeleri Üzerine Bir Panel Threshold Analizi, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
12. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., Çalışkan H., Sağlık Göstergeleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Threshold Modeli ile İncelenmesi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
13. YILDIRIM D. Ç., Bektaş G., SAĞLIK TURİZMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖENLİK BİR LİTERATÜR TARAMASI, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
14. YILDIRIM D. Ç., KIRCI B., TÜRKİYE’DE KONVANMSİYONEL VE KONVANSİYONEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
15. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., ABD’de Yenilenebilir Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Markov-Switching VAR Analizi, International Congress of Energy, Economy and Security (10.11.2018-11.11.2018).
Tam metin bildiri
16. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., BRIC – T ÜLKELERİNDE İKTİSADİ BÜYÜME İLE CO2 İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, International Congress of Energy, Economy and Policy, ENSCON’xx18 Autumn (10.11.2018-11.11.2018).
Tam metin bildiri
17. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., BRIC – T ÜLKELERİNDE İKTİSADİ BÜYÜME İLE CO2 İLİŞKİSİÜZERİNE BİR İNCELEME, Energy, Economy and Security (10.11.2018-11.11.2018).
Tam metin bildiri
18. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Petrol Fiyatları Ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Rusya Ve Çin Üzerine Ampirik Bir Analiz, International Congress of Energy, Economy and Security (10.11.2018-11.11.2018).
Tam metin bildiri
19. YILDIRIM D. Ç., KIRCI B., KANTARCI T., Türkiye’de İşsizlik Histerisinin Geçerliliği, The Second International Conference On Current Trends In The Middle East (05.11.2018-09.11.2018).
Tam metin bildiri
20. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., “Actual View of Green Economy WithinSustainable Development”, INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS (ISEFE2018’FALL) (03.11.2018-04.11.2018).
Tam metin bildiri
21. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., BAHREYN’DE İSLAM EKONOMİSİ VE İSLAMİ BANKACILIK, INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS (07.04.2018-08.04.2018).
Tam metin bildiri
22. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., SEZEN S., GELENEKSEL VE GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKALARI: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI (TCMB) UYGULAMALARI, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
23. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., Çalışkan H., SUKUK KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE SUKUKUN GELİŞİMİ AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ, ICOMEP’17 International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
24. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., YÜKSEL Ö., KIRCI ÇEVİK N., TAYLOR KURALI: TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ, International Congress of Management Economy and Policy (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
25. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., YILDIRIM S., The Effects of Monetary Policy on Housing Prices:The Case of Turkey, International Congress of Management Economy and Policy (21.05.2017-22.05.2017).
Özet bildiri
26. YILDIRIM D. Ç., KANTARCI T., AR-GE VE YENİLİĞİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER BAĞLAMINDA MAKROEKONOMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
27. YILDIRIM D. Ç., TUNA B., AVRUPA PARASAL BİRLİĞİNDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MALİ BİRLİK, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
28. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., DOĞDU H., SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM VE HARCAMALARININ, MAKROEKONOMİK PERFORMANSA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
29. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., YILDIRIM S., THE EFFECTS OF MONETARY POLICY ON HOUSINGPRICES: THE CASE OF TURKEY, ICOMEP 2017 International Congress of Management, Economy and Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
30. YILDIRIM D. Ç., CAN H., YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÜRETİMİNİN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, International Congress of Management Economy and Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
31. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., BUĞAN M. F., İSLAMİ HİSSE SENEDİ PİYASASI İÇİN ETKİN PİYASA HİPOTEZİNİN MARKOV-SWITCHING BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ, INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS (29.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
32. YILDIRIM D. Ç., KIRCI B., ENERJİ TÜKETİMİ EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN AMPİRİK BULGULAR, International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri
33. ÇEVİK E. İ., ERDOĞAN S., KIRCI ÇEVİK N., YILDIRIM D. Ç., PETROL FİYATLARI İLE SANAYİ BÜYÜME ENDEKSİ ARASINDAKİ ASİMETRİK NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri
34. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., DOĞDU H., TÜRKİYE’DE DENİZ DALGA ENERJİSİ POTANSİYELİNE YÖNELİK BİR ANALİZ, International Congress of Energy, Economy and Security (25.03.2017-26.03.2017).
Özet bildiri
35. YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., TOSUNER Ö., Okun Yasasının Geçerliliği Türkiye den Ampirik Bulgular, ICOMEP 2016, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri
36. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Türkiye Avrupa Birliği Ve Rusya Arasında İş Çevrimleri Uyumunun Analizi, ICOMEP 2016, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri
37. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., MERCAN D., Türkiye de Banka Kredileri Kanalının Etkinliği Katılım Bankaları Örneği, ICOMEP 2016, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri
38. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., CANBAY Ş., Ar Ge Harcamaları Makroekonomik Performans İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, 3rd International FinanDebt Conference on Debt Crises and Financial Stability: Public Policies and Regulatory Responses Face to Risk-Taking - A European Perspective? (03.11.2016-04.11.2016).
Özet bildiri
39. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Finansal Dışa Acıklık İle Ekonomik Buyume İlişkisi Asimetrik Nedensellik Testi, 3. Uluslararası FinanDebt Konferansı 2016: Borç Krizleri ve Finansal İstikrar (03.11.2016-04.11.2016).
Tam metin bildiri
40. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., Para Politikası Tercihleri İle İşsizlik Oranları Arasındaki İlişki, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16) (16.06.2016-18.06.2016).
Tam metin bildiri
41. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., YILDIRIM S., CAN H., The Effects of TANAP on Turkish Natural Gas Prices and Industrial Production Index, 19th EBES Conference (26.05.2016-28.05.2016).
Tam metin bildiri
42. YILDIRIM D. Ç., ARUN K., Effects of Foreign Direct Investment on Innovation Levels of Clustered Countries with Heterogeneity, I. International Black Sea Business Administration Symposium – IBBAS 2016 (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
43. YILDIRIM D. Ç., DEMİRTAŞ I., Enerjide Dışa Bağımlı Ülkelerde Enerji Bağımlılığı ve Hasıla İlişkisi, I. International Black Sea Business Administration Symposium – IBBAS 2016 (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
44. ERDOĞAN S., GEDİKLİ A., YILDIRIM D. Ç., Hemşehri Dernekleri Ve Sivil Toplum Örgütleri Gözüyle Kentlilik Bilinci Ve Kentsel Dönüşüm Kocaeli Örneği, I. International Black Sea Business Administration Symposium – IBBAS 2016 (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
45. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., ÇOLTU S., Investigating Education Factor for Women In Business Life in the Context of Equality of Opportunity, I. International Black Sea Business Administration Symposium – IBBAS 2016 (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
46. GEYİK E. Ü., YETKİN AKER D., ARUN K., GÜNAYDIN D., YILDIRIM D. Ç., Porter s Theory Innovation and Local Productivity A MetaAnalysisfor Turkey, IWFBE - 2016, 2nd International Workshop on Finance, Business, Economics,Marketting and Information Systems (02.04.2016-03.04.2016).
Tam metin bildiri
47. YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., GEDİKLİ A., Financial Problems of Small and Medium Sized Enterprises in Turkey, 12th International Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings (27.11.2014-30.11.2014).
Tam metin bildiri
48. YILDIRIM D. Ç., MİRASEDOĞLU M. U., Türkiye de Hisse Senedi Fiyatları Kanalının Etkinliğine İlişkin Bir Analiz, 12th International Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings (27.11.2014-30.11.2014).
Tam metin bildiri
49. YUMUŞAK İ. G., YILDIRIM D. Ç., YILDIZ A., Kadın Eğitimi Sağlık İlişkisi, 11th International Congress On Knowledge, Economy & Management (27.11.2013-30.11.2013).
Tam metin bildiri
50. KOÇ S., ABASIZ T., YILDIRIM D. Ç., The Validity of Purchasing Power Parity TAR Panel Unit Root Approach, The XIV th Spring Meeting of Young Economists (SMYE 2009) (01.01.2009-03.01.2009).
Tam metin bildiri Erişim Linki
51. Seyfettin E., D. Ç. Y., H. G., Enflasyon Hedeflemesi Strateji Makroekonomik Performans Üzerinde Etkili Midir, ECONANADOLU Congress.
Özet bildiri Erişim Linki
52. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Gender Inequality in Education Growth Relationship, 9th International Congress On Knowledge, Economy & Management.
Tam metin bildiri Erişim Linki
53. KOÇ S., ABASIZ T., YILDIRIM D. Ç., Investigating Long Run Relationship Between Interest Rate And Inflation With Panel Bootstrap Stability Test Under The Structural Break, European Economics and Finance Society (EEFS2008).
Sözlü Bildiri
54. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış Ticaret İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, 9th International Congress On Knowledge, Economy & Management.
Tam metin bildiri Erişim Linki
55. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., The Effect Of Gender Inequality in Education on Health Evidence from Turkey, 8th International Congress On Knowledge, Economy & Management.
Tam metin bildiri Erişim Linki
56. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Türkiye de Egitim Iktisadi Büyüme Iliskisi Üzerine Ekonometrik BirInceleme, 7th International Congress On Knowledge, Economy & Management.
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Para Bankacılık ve Finansal Sistem, Yayın Yeri: EKİN YAYINEVİ.
Uluslararası Kitap
2. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi.
Uluslararası Dergi ASOS
3. International Congress of Management Economy and Policy Proceedings Book, Yayın Yeri: UMUTTEPE YAYINLARI.
Uluslararası Diğer Yayınlar
4. JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, Yayın Yeri: UMUTTEPE YAYINLARI, Editör.
Uluslararası Dergi
5. SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ 2016 2, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus
6. Sosyal Metinler Dergisi 2016 1, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus
7. İslam Ekonomisi Ve Finansı, Yayın Yeri: Umuttepe.
Ulusal Kitap
8. Kocaeli Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yayın Yeri: Kocaeli Üniversitesi, Yrd. Editör.
Ulusal Dergi