Doç. Dr. DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM

T: (0282) 250

M dcyildirim@nku.edu.tr

W dcyildirim.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Teorisi
Doktora
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2007-2011
Tez: Avrupa Parasal Birliği’nin Makroekonomik Performans Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2005-2007
Tez: Türkiye’de Parasal Aktarım Mekanizmasının Döviz Kuru Kanalı: Var Modeli Analizi (2007)
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları: 2000-2005
Tez:
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
2016-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ / İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI
2015-2016
Yrd. Doç. Dr. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ / BANKACILIK VE FİNANS PR.
2013-2015
Araş. Gör. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2006-2012
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ
2015-
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ - BANKACILIK VE FİNANS PR.
2013-2015
Bölüm Bşk. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
FINDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ - BANKACILIK VE FİNANS PR.
2013-2015
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Makro İktisat
Para Politikası
Gelişme Ekonomisi - Makro
Para-Banka
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ARUN K., YILDIRIM D. Ç., Effects of foreign direct investment on intellectual property, patents and R&D, Queen Mary Journal of Intellectual Property, vol. 7, pp. 226-241, 2017.
Özgün Makale SSCI
2. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol. 54, pp. 41-52, 2017.
Özgün Makale Asos, EconLit, ProQuest ve ULAKBİM
3. YILDIRIM D. Ç., TUNA B., Avrupa Parasal Birliği’nde Borç Krizi Ve Mali Sürdürülebilirlik: Ekonometrik Bir Analiz, Sosyal Bilimler Metinleri, 2017.
Özgün Makale ProQuest, Index Copernicus, ASOS
4. YILDIRIM D. Ç., MİRASEDOĞLU M. U., Aktarım Mekanizmasının Hisse Senedi Fiyatları Kanalının Etkinliğine İlişkin Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi, vol. 16, pp. 105-125, 2015.
Özgün Makale TÜBİTAKULAKBİM, Sosyal Bilimler Veri Tabanı, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Ebscohost, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), Directory of Open Access Journals (DOAJ)
5. YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., GEDİKLİ A., Financial Problems of Small and Medium-Sized Enterprises in Turkey, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 5, pp. 27-37, 2015.
Özgün Makale RePEc, Australian Research Council, UlrichWeb, Cabells Directories, ProQuest, Index Copernicus, EBSCO, The University of North Carolina, GREENSBORO, Brown University Library, Z. SMITH REYNOLDS LIBRARY, E-Resources Subject Access, Shanghai Jaio Tong University, Gale | Cengage Learning
6. YILDIZ H., YILDIRIM D. Ç., The Effects Of 2008 Crisis On The Financial Sustainability In Eurozone: A Comparison Of Pre And Post Crisis Period, Global Journal Of Advanced Research, vol. 2, pp. 1046-1057, 2015.
Özgün Makale ProQuest´s , Ulrichsweb, CiteSeerX, EBSCO Publishing, The Astrophysics Data System, ScientificCommons, WorldCat, DOAJ, Google Scholar, Informatics, NASA ADS (Harvard Univ.)
7. YUMUŞAK İ. G., YILDIRIM D. Ç., YILDIZ A., The Relationship Between Woman Education And Health, Humanities and Social Sciences Review, vol. 4, pp. 327-339, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., The Effects Of FDI On Human Capital Stock In Central Asian Turkic Republics, Eurasian Journal of Business and Economics, vol. 7, pp. 51-60, 2014.
Özgün Makale Econlit / Journal Of Economic Literature (Aea), Cabell´s Directory Of Publishing Opportunities In Economics & Finance, Accounting, Management And Marketing, Ulrich´s Periodicals Directory, Index Copernicus, Doaj, Asos Index, Arastirmax, Ebsco
9. YILDIZ H., YILDIRIM D. Ç., An Empirical Study On Fiscal Sustainability In Eurozone, Serbian Journal of Management, vol. 9, pp. 59-70, 2014.
Özgün Makale SCOPUS, EBSCO Publishing, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information VINITI, Kobson, DOI Serbia, DOAJ
10. YILDIRIM D. Ç., Ekonomik Entegrasyon-Eğitime Erişim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol. 9, pp. 101-113, 2014.
Özgün Makale Ebsco Host, Index Copernıcus Internatıonal, Asos, Arastırmax, Akademik Dizin
11. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., TheRelationship between the Budget Deficit and Current Account Deficit in Turkey, EMAJ: Emerging Markets Journal, vol. 3, pp. 80-86, 2014.
Özgün Makale : PKP, Open Archives Registry, UIUC OIA registry, OAIster, Ulrich’s, EBSCO, WorldCat (OCLC), DOAJ, Cabell´s Directory
12. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Orta Asya Türk CumhuriyetlerindeDış Ticaret – İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, vol. 50, pp. 41-50, 2013.
Özgün Makale Index Copernicus
13. YILDIRIM D. Ç., The Effectiveness Of The Credit Channel In The Eurozone, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 6, pp. 1251-1264, 2013.
Özgün Makale MLA, EBSCO
14. YILDIRIM D. Ç., The Effects Of European Monetary Union On Macroeconomic Performance, Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Alternatives: Turkish Journal of International Relations, vol. 11, pp. 26-47, 2012.
Özgün Makale Current Contents of Periodicals on the Middle East, OCLC Public Affairs Information Service, CSA Worldwide Political Science Abstracts, Academic Search Premier, Index Islamicus, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, Linguistics& Language Behavior Abstracts, CIAO (Columbia International Affairs Index), EBSCO Electronic Journals Service, DOAJ
15. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., The Relationship Between Gender Inequality in Education and Health: Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği ?Sağlık İlişkisi, Educational Sciences: Theory & Practice, vol. 4, pp. 1853-1866, 2012.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
16. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GÜNEŞ H., Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Makroekonomik Performans Üzerinde Etkili midir?, Maliye Dergisi, vol. 159, pp. 103-118, 2010.
Özgün Makale EconLit
17. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Is There an Interest Rate Channel for Monetary Policy in Turkey?, METU Studies in Development, vol. 37, pp. 247-266, 2010.
Özgün Makale Index of Economic Articles in Journals and Collective Volumes and EconLit, AEA, WebEc-TheList of Economics Journals, EBSCO-Host, Middle East Journal ve UNESCO´s World List of Social Science Periodicals Erişim Linki
18. TARI R., YILDIRIM D. Ç., Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, vol. 16, pp. 95-106, 2009.
Özgün Makale EconLit Erişim Linki
19. YUMUŞAK İ. G., YILDIRIM D. Ç., Sağlık Harcamaları İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol. 4, pp. 57-69, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
20. ORHAN A., YILDIRIM D. Ç., The Effect Of Central Banks Independence On Growth Volatility: A Pooled Regression Analysis, Serbian Journal of Management, vol. 4, pp. 157-169, 2009.
Özgün Makale SCIndeks Erişim Linki
21. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Türkiye´de Eğitim - İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, vol. 4, pp. 11-22, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., Parasal Aktarım Mekanizması Konut Fiyatları Kanalı Üzerine Ampirik Bir Analiz, Sosyal Bilimler Arastırma Dergisi:SBArD, ss. 19-32, 2014.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Türkiye´de Faiz Kanalı ile Parasal Aktarım Mekanizması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 4, ss. 57-72, 2009.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Türkiye´de Döviz Kuru Kanalının İşleyişi: VAR Modeli ile Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt 39, ss. 95-108, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. NİŞANCI E., YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., SIRIM V., Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Bölüm: Indonesia, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: S.Özdemir, S.Erdoğan,A.Gedikli, 2017.
Bilimsel Kitap
2. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, Bölüm: Sustainable Consumption Trends in the World in the Context of Green Economy and Sustainability, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: M. Mustafa Erdoğdu, Thankom Arun and Imran Habib Ahmad, 2016.
Bilimsel Kitap
3. YILDIRIM D. Ç., Yönetim ve Organizasyon Kuramları, Bölüm: Beklenti Kuramı, Yayın Yeri: Nobel, Editör: Mustafa Polat ve Korhan Arun, 2016.
Kitap Tercümesi
4. GEDİKLİ A., ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Bölüm: After The Global Crisis, Is It Globalization or Globalonelization?, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu, 2015.
Bilimsel Kitap
5. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., GEDİKLİ A., Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance, Bölüm: Fiscal Harmonization or Fiscal Union in Eurozone?, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Ö.Olgu, H.Dinçer and Ü.Hacıoğlu, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILDIRIM D. Ç., Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü: 2000’li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Bölüm: Para Politikası Uygulamaları, Yayın Yeri: Umuttepe, Editör: S.Erdoğan ve A.Gedikli, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILDIRIM D. Ç., KIRCI ÇEVİK N., TOSUNER Ö., Okun Yasasının Geçerliliği: Türkiye’den Ampirik Bulgular”,, ICOMEP 2016, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri
2. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Türkiye, Avrupa Birliği Ve Rusya Arasında İş Çevrimleri Uyumunun Analizi, ICOMEP 2016, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri
3. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., MERCAN D., Türkiye’de Banka Kredileri Kanalının Etkinliği: Katılım Bankaları Örneği, ICOMEP 2016, International Congress of Management Economy and Policy (25.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri
4. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., CANBAY Ş., Ar-Ge Harcamaları Makroekonomik Performans İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, 3rd International FinanDebt Conference on Debt Crises and Financial Stability: Public Policies and Regulatory Responses Face to Risk-Taking - A European Perspective? (03.11.2016-04.11.2016).
Özet bildiri
5. YILDIRIM D. Ç., ÇEVİK E. İ., Finansal Dışa Acıklık İle Ekonomik Buyume İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi, 3. Uluslararası FinanDebt Konferansı 2016: Borç Krizleri ve Finansal İstikrar (03.11.2016-04.11.2016).
Tam metin bildiri
6. ÇEVİK E. İ., YILDIRIM D. Ç., Para Politikası Tercihleri İle İşsizlik Oranları Arasındaki İlişki, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16) (16.06.2016-18.06.2016).
Tam metin bildiri
7. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., YILDIRIM S., CAN H., The Effects of TANAP on Turkish Natural Gas Prices and Industrial Production Index, 19th EBES Conference (26.05.2016-28.05.2016).
Tam metin bildiri
8. YILDIRIM D. Ç., ARUN K., Effects of Foreign Direct Investment on Innovation Levels of Clustered Countries with Heterogeneity, I. International Black Sea Business Administration Symposium – IBBAS 2016 (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
9. YILDIRIM D. Ç., DEMİRTAŞ I., Enerjide Dışa Bağımlı Ülkelerde Enerji Bağımlılığı ve Hasıla İlişkisi, I. International Black Sea Business Administration Symposium – IBBAS 2016 (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
10. ERDOĞAN S., GEDİKLİ A., YILDIRIM D. Ç., Hemşehri Dernekleri Ve Sivil Toplum Örgütleri Gözüyle Kentlilik Bilinci Ve Kentsel Dönüşüm: Kocaeli Örneği, I. International Black Sea Business Administration Symposium – IBBAS 2016 (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
11. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., ÇOLTU S., Investigating Education Factor for Women In Business Life in the Context of Equality of Opportunity, I. International Black Sea Business Administration Symposium – IBBAS 2016 (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
12. GEYİK E. Ü., YETKİN AKER D., ARUN K., GÜNAYDIN D., YILDIRIM D. Ç., Porter’s Theory, Innovation and Local Productivity: A MetaAnalysis for Turkey, IWFBE - 2016, 2nd International Workshop on Finance, Business, Economics,Marketting and Information Systems (02.04.2016-03.04.2016).
Tam metin bildiri
13. YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., GEDİKLİ A., Financial Problems of Small and Medium-Sized Enterprises in Turkey, 12th International Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings (27.11.2014-30.11.2014).
Tam metin bildiri
14. YILDIRIM D. Ç., MİRASEDOĞLU M. U., Türkiye’de Hisse Senedi Fiyatları Kanalının Etkinliğine İlişkin Bir Analiz, 12th International Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings (27.11.2014-30.11.2014).
Tam metin bildiri
15. YUMUŞAK İ. G., YILDIRIM D. Ç., YILDIZ A., Kadın Eğitimi Sağlık İlişkisi, 11th International Congress On Knowledge, Economy & Management (27.11.2013-30.11.2013).
Tam metin bildiri
16. KOÇ S., ABASIZ T., YILDIRIM D. Ç., The Validity of Purchasing Power Parity: TAR Panel Unit Root Approach, The XIV th Spring Meeting of Young Economists (SMYE 2009) (01.01.2009-03.01.2009).
Tam metin bildiri Erişim Linki
17. Seyfettin E., D. Ç. Y., H. G., Enflasyon Hedeflemesi Strateji Makroekonomik Performans Üzerinde Etkili Midir?, ECONANADOLU Congress.
Özet bildiri Erişim Linki
18. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Gender Inequality in Education-Growth Relationship, 9th International Congress On Knowledge, Economy & Management.
Tam metin bildiri Erişim Linki
19. KOÇ S., ABASIZ T., YILDIRIM D. Ç., Investigating Long Run Relationship Between Interest Rate And Inflation With Panel Bootstrap Stability Test Under The Structural Break, European Economics and Finance Society (EEFS2008).
Sözlü Bildiri
20. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dış Ticaret ? İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme, 9th International Congress On Knowledge, Economy & Management.
Tam metin bildiri Erişim Linki
21. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., TOSUNER Ö., The Effect Of Gender Inequality in Education on Health: Evidence from Turkey, 8th International Congress On Knowledge, Economy & Management.
Tam metin bildiri Erişim Linki
22. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., Türkiye’de Egitim – Iktisadi Büyüme Iliskisi Üzerine Ekonometrik Bir Inceleme, 7th International Congress On Knowledge, Economy & Management.
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. International Congress of Management Economy and Policy Proceedings Book, Yayın Yeri: UMUTTEPE YAYINLARI.
Uluslararası Diğer Yayınlar
2. JOURNAL OF EMERGING ECONOMIES AND POLICY, Yayın Yeri: UMUTTEPE YAYINLARI, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi SIS, IIJIF, COSMOS IMPACT FACTOR
3. SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ 2016-2, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus
4. Sosyal Metinler Dergisi 2016-1, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, PROQUEST ve Index Copernicus
5. İslam Ekonomisi Ve Finansı, Yayın Yeri: Umuttepe.
Ulusal Kitap
6. Kocaeli Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yayın Yeri: Kocaeli Üniversitesi, Yrd. Editör.
Ulusal Dergi
Yayın Hakemlikleri
1. Sosyal Metinler Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi ProQuest
2. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
4. The Journal of Academic Social Science Studies, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Ebsco, MLA,
5. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO, ASOS, ULAKBİM
Ulusal Projeler
1. Finansal Development and Economic Growth: AN Empirical ANalysis of Selected Developing Countries, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 19.09.2016-25.12.2016.
2. Avrupa Parasal Birliğinde Mali Sürdürülebilirlik ve Mali Birlik, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 06.09.2016-25.04.2017.
3. Hemşehri Dernekleri ve STK´ların Gözüyle Kocaeli´nde Kentlilik Bilinci Çalıştayı ve Bilimsel SOnuç Raporunun Hazırlanması Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 03.10.2015-28.04.2016.
4. Kaplıca Turizminde Karşılaştırmalı Kişisel Tercih Analizi: Rize-Freiburg (Almanya) Karşılaştırması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 18.07.2014-22.08.2016.
5. Üsküdar Çocuk Üniversitesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatörü, 01.11.2012-01.01.2014.